Tôi cần đạt trình độ nào để tham gia các lớp IELTS Coach?

IELTS IELTS Coach Main

Chúng tôi khuyên tất cả học sinh nên đạt trình độ CEFR B1 trở lên.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi