Tôi đang làm bài kiểm tra IELTS lần thứ hai. English Online IELTS Coach có phù hợp với tôi không?

Giới thiệu về IELTS và IELTS Coach

Có, English Online IELTS Coach được thiết kế dành cho những thí sinh đã làm bài thi này nhiều lần trước đó cũng như những thí sinh làm bài lần đầu tiên. Nếu bạn đã làm bài kiểm tra trước đó, hãy nhớ nói về kết quả trước đó của bạn trong phần Phân tích nhu cầu với một giáo viên chuyên nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi