Tôi có thể dùng thử English Online miễn phí không

English Online Làm thế nào để tham gia các lớp học trực tuyến của chúng tôi

Có, bạn có thể! Đăng ký gói Vàng hoặc Bạch kim và tận hưởng thời gian dùng thử 7 ngày miễn phí bao gồm 2 tín chỉ lớp học miễn phí (bạn có thể sử dụng để tham gia 2 lớp học nhóm hoặc 1 lớp học riêng). Bạn sẽ được yêu cầu điền thông tin thanh toán của bạn nhưng bạn sẽ không bị tính phí trong thời gian dùng thử.

Nếu bạn chỉ muốn khám phá nền tảng của chúng tôi trước khi chọn gói đăng ký hàng tháng, bạn có thể tạo tài khoản Tiếng Anh Trực tuyến miễn phí mà không cần đăng ký. Bạn sẽ không thể đăng ký bất kỳ lớp học nào, nhưng bạn sẽ có quyền truy cập vào nền tảng và bạn sẽ có thể xem qua các lớp học, giờ học và giáo viên có sẵn.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi