Có những lớp học nào trong 7 ngày học thử?

English Online Home

Số lượng lớp học bạn có thể tham gia trong thời gian dùng thử sẽ phụ thuộc vào gói đăng ký bạn đã chọn. Đăng ký gói Vàng và nhận 2 lớp học miễn phí. Gói Bạch kim cho phép bạn học thử 2 lớp miễn phí.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi