Có những yêu cầu kỹ thuật gì?

English Online

Học với chúng tôi thật dễ dàng. Bạn cần có máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, kết nối internet đáng tin cậy, tai nghe có micrô tích hợp và công cụ hội nghị truyền hình miễn phí Zoom.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi