Điều gì xảy ra trong lớp học trực tuyến?

Home

Tham gia các lớp học trực tuyến với học viên từ khắp nơi trên thế giới để luyện nói, nghe và đọc trong thời gian thực với chuyên gia tiếng Anh của British Council. Đầu tiên, giáo viên của bạn sẽ giới thiệu chủ đề và mục đích học tập. Sau đó, sẽ có các hoạt động ngôn ngữ để giúp bạn tương tác với các tài liệu và các học viên khác. Vào cuối buổi học, giáo viên sẽ tóm tắt nội dung đã học, chia sẻ tất cả các tài liệu học tập và đảm bảo mọi người đã hiểu bài học.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi