Mất bao lâu để hoàn thành một cấp độ

English Online Về các lớp học trực tuyến của chúng tôi

English Online hoạt động như một thuê bao hàng tháng và do đó, không có thời lượng khóa học cố định – khóa học của bạn kéo dài bao lâu tùy thích và bạn có thể tăng cấp độ phù hợp với tốc độ của riêng bạn!

Mỗi cấp độ bao gồm từ 54 – 84 bài học trực tuyến, tuy nhiên bạn không bắt buộc phải tham gia tất cả các lớp trước khi nâng cấp lên cấp độ tiếp theo. Vì chúng tôi cung cấp cho học viên sự linh hoạt hoàn toàn, bạn sẽ tự quyết định xem bạn muốn học với chúng tôi trong bao lâu và bạn muốn tham gia lớp học nào ở bất kỳ cấp độ nhất định nào.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi