Liệu tôi có biết được Điểm IELTS của mình không?

Giới thiệu về IELTS và IELTS Coach

Giáo viên của chúng tôi không được phép cung cấp cho bạn dự đoán điểm IELTS cho bất phần nào được thực hiện trong khóa học này. Điều này là do chỉ có một bài kiểm tra IELTS chính thức đầy đủ mới có thể cho bạn điểm hợp lệ. Họ sẽ cung cấp cho bạn phản hồi chi tiết dựa trên các tiêu chí IELTS có sẵn công khai và hướng dẫn cách hiểu các tiêu chí chấm điểm cho IELTS, cùng với phản hồi cá nhân về các lĩnh vực cần cải thiện.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi