Làm thế nào để tôi đăng kí?

English Online Làm thế nào để tham gia các lớp học trực tuyến của chúng tôi

Bạn có thể chọn gói đăng kí hàng tháng ưa thích của mình tại đây. Để đăng ký, hãy chọn gói ưa thích của bạn, sau đó điền thông tin liên hệ và thanh toán được yêu cầu. Vui lòng đảm bảo đọc Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi trước khi bạn đăng ký.

Nếu bạn đang đăng ký gói có thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí ngay, nhưng bạn vẫn cần điền thông tin thanh toán của mình để đăng ký thành công.

Sau khi thanh toán được xác nhận, bạn sẽ nhận được một email tự động có liên kết mà bạn cần để thiết lập mật khẩu tài khoản và truy cập các lớp học của mình. Nếu bạn không nhận được email này ngay sau khi xác nhận thanh toán của mình, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi