Làm cách nào để kiểm tra trình độ của tôi?

English Online Về các lớp học trực tuyến của chúng tôi

Bạn sẽ được yêu cầu chọn trình độ tiếng Anh của mình khi đăng nhập vào tài khoản của mình lần đầu tiên.

Nếu bạn không chắc chắn về trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, bạn có thể làm bài kiểm tra trình độ miễn phí của chúng tôi trước khi tham gia các lớp học trực tuyến. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để truy cập bài kiểm tra trình độ của chúng tôi.

English Online cung cấp cho bạn sự linh hoạt hoàn toàn – điều này có nghĩa là bạn kiểm soát tiến trình của mình và bạn quyết định khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng để tăng cấp độ. Khi bạn muốn thay đổi cấp độ của mình, bạn có thể yêu cầu điều này bằng cách liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và họ sẽ cập nhật tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu phản hồi về trình độ của mình trong một lớp học riêng và sau đó quyết định dựa trên đề xuất về trình độ của giáo viên.

Khóa học của chúng tôi có sẵn ở các cấp độ CEFR: Sơ cấp (Cấp độ A1), Tiền trung cấp (Cấp độ A2), Trung cấp (Cấp độ B1), Trên trung cấp (Cấp độ B2) và Cao cấp (Cấp độ C1).”

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi