IELTS là gì?

Giới thiệu về IELTS và IELTS Coach

Bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Nó đo lường trình độ ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc ở những nơi sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp. Bài kiểm tra này đánh giá khả năng tiếng Anh của bạn thông qua 4 kỹ năng – nghe, đọc, viết và nói.

Bạn càng đạt điểm cao trong bài thi IELTS, bạn càng có nhiều cơ hội lựa chọn nơi học tập hoặc làm việc ưa thích của mình.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi