Giờ học kéo dài bao lâu?

IELTS Coach Main

Lớp học cá nhân có thời lượng 25 phút và học phí là 2 tín chỉ. Các lớp học theo nhóm có thời lượng 55 phút và học phí là 1 tín chỉ.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi