Hình thức thanh toán như thế nào?

English Online Làm thế nào để tham gia các lớp học trực tuyến của chúng tôi

Bạn có thể thanh toán cho đăng ký của mình trực tuyến, trực tiếp bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc bằng Google Pay (dành cho thiết bị Android) hoặc Apple Pay (dành cho iPhone, Apple Watch, iPad và Mac). Các tùy chọn khác khả dụng ở các thị trường được chọn. Khi nào bạn đăng ký, bạn sẽ cho phép English Online tự động tính phí tài khoản của bạn trên cơ sở định kỳ hàng tháng.

Đăng ký hàng tháng của bạn sẽ là một khoản thanh toán định kỳ được chuyển qua Stripe*, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, bằng nội tệ của bạn hoặc bằng USD (giá và đơn vị tiền tệ chính xác sẽ có sẵn cho bạn khi bạn đã chọn quốc gia cư trú của mình trong quá trình đăng ký). Hầu hết các thẻ tín dụng đều được chấp nhận.

*Stripe đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán được chứng nhận PCI và được chứng nhận cho Nhà cung cấp dịch vụ PCI Cấp 1. Đây là cấp chứng nhận nghiêm ngặt nhất hiện có trong ngành thanh toán. Để thực hiện điều này, Stripe sử dụng các phương pháp và công cụ bảo mật tốt nhất trong lớp để duy trì mức độ bảo mật cao.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi