Giờ học ra sao?

English Online Về các lớp học trực tuyến của chúng tôi

Với English Online, học viên tự tạo thời gian biểu tùy theo sở thích cá nhân.

Các lớp học trực tuyến trực tiếp được lên lịch suốt cả ngày, vào mỗi ngày, vì vậy bạn có thể chọn học những gì bạn muốn, khi nào bạn muốn. Khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn múi giờ và định dạng thời gian ưa thích của mình (đồng hồ 12 giờ hoặc đồng hồ 24 giờ). Tất cả thời gian học sẽ được hiển thị theo giờ địa phương bạn đã chọn.

Để xem thời gian học, chủ đề và giáo viên có sẵn, bạn có thể tạo một tài khoản khám phá tiếng Anh trực tuyến miễn phí và xem liệu khóa học của chúng tôi có phải là lựa chọn phù hợp với bạn hay không: Thiết lập tài khoản miễn phí của bạn ngay hôm nay và bắt đầu.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi