7 ngày học thử hoạt động như thế nào?

Home

Để nhận 7 ngày học thử, bạn cần nhập một số thông tin nhận dạng và thanh toán để tạo tài khoản English Online của mình (nhưng bạn sẽ không bị tính phí). Khi điều này đã được xử lý an toàn, bạn sẽ nhận được một email kích hoạt tài khoản. Nếu bạn chọn tiếp tục học với chúng tôi sau thời gian học thử 7 ngày, khoản thanh toán đầu tiên của bạn sẽ được tự động xử lý theo mức phí đăng ký hàng tháng thông thường. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào trong thời gian học thử hoặc đăng ký hàng tháng.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi