Chủ lao động của tôi có thể trả tiền cho khóa học của tôi không?

English Online Hướng dẫn đăng ký IELTS Coach

Có, bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng của công ty.

Sau khi thanh toán của bạn hoàn tất và bạn đăng nhập lần đầu tiên, bạn sẽ có thể tải xuống biên lai thanh toán của mình từ menu ‘Trạng thái tài khoản’ và bao gồm thông tin công ty như tên, địa chỉ và mã số thuế.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi