IELTS Coach Intensive – Có gì trong đó?

English Online Giới thiệu về ba khóa học luyện thi IELTS của chúng tôi

Gói IELTS Coach này bao gồm 50 tín chỉ lớp học. Bạn có thể sử dụng tín chỉ lớp học của mình để đăng ký sự kết hợp phù hợp với riêng bạn giữa các lớp học riêng hoặc nhóm, các bài kiểm tra thực hành nói và hướng dẫn viết. Lớp nhóm sử dụng 1 tín chỉ và lớp riêng sử dụng 2 tín chỉ.

Phiên phân tích nhu cầu cá nhân 1 x 25 phút:

Bước đầu tiên để đưa bạn đi đúng hướng trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là phân tích nhu cầu cá nhân với một trong những giáo viên IELTS chuyên gia của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được một kế hoạch hành động với các đề xuất và tài nguyên để cải thiện điểm số của mình.

1 hội thảo trên web dài 55 phút về bài kiểm tra IELTS:

Chọn nếu bạn muốn tham dự hội thảo trực tuyến về Bài kiểm tra tổng quát hoặc Bài kiểm tra học thuật. Làm quen với hình thức của bài kiểm tra, tìm hiểu cách tính điểm, các loại câu hỏi được sử dụng và các đặc điểm kỹ thuật khác của bài kiểm tra.

Lớp học cá nhân 25 phút và lớp học nhóm 55 phút:

Tham dự các lớp học riêng hoặc theo nhóm được thiết kế để tối đa hóa điểm số của bạn ở cả bốn kỹ năng – Nghe, Đọc, Viết và Nói.

Ví dụ: các lớp học nói của chúng tôi tập trung vào việc phát triển sự trôi chảy và mạch lạc, nguồn từ vựng, phạm vi ngữ pháp và độ chính xác cũng như cách phát âm của bạn. Giáo viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn phản hồi hoàn toàn được cá nhân hóa và trong các lớp học riêng, bạn sẽ nhận được một báo cáo với lời khuyên về cách cải thiện.

Trong các lớp viết riêng hoặc theo nhóm của chúng tôi, bạn sẽ học cách xác định các đặc điểm chính của các loại bài luận khác nhau thường xuất hiện trong IELTS cũng như cải thiện ngữ pháp và từ vựng của bạn. Các lớp này được thiết kế để giúp bạn tối đa hóa điểm số của mình trong IELTS Writing Task 1 và 2.

Mỗi khi bạn đăng ký một lớp học, bạn sẽ có quyền truy cập vào một loạt các hoạt động trực tuyến được thiết kế dành riêng cho học viên English Online IELTS Coach. Những hoạt động này sẽ giúp đảm bảo bạn đạt được số điểm cần thiết trong bài thi IELTS, chúng là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho bài học của bạn.

Các bài kiểm tra thực hành nói IELTS trong 25 phút:

Tham gia các bài kiểm tra nói thực hành IELTS được tiến hành trực tiếp với một trong những giáo viên IELTS chuyên gia của chúng tôi. Giáo viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn phản hồi được cá nhân hóa về bài kiểm tra nói của bạn với những lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện sự lưu loát và mạch lạc, nguồn từ vựng, phạm vi ngữ pháp và độ chính xác cũng như cách phát âm của bạn.

Hướng dẫn viết trong 25 phút:

Đặt một buổi hướng dẫn viết, mang theo một bài viết bạn đã viết và nhận phản hồi từ một trong những chuyên gia chấm điểm IELTS của chúng tôi.

Truy cập không giới hạn vào các buổi phát trực tiếp ngôn ngữ (Live25):

tham gia các buổi phát trực tiếp ngôn ngữ với các giáo viên chuyên nghiệp của chúng tôi. Sử dụng những buổi phát trực tiếp này để cải thiện phần lĩnh vực ngữ pháp nào có thể bị thiếu sót.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi