Chủ lao động của tôi có thể trả tiền cho các lớp học không?

English Online Làm thế nào để tham gia các lớp học trực tuyến của chúng tôi

Có, bạn có thể thanh toán cho Tiếng Anh Trực tuyến bằng thẻ ngân hàng của chủ lao động, tuy nhiên, hãy nhớ rằng tài khoản học viên Tiếng Anh Trực tuyến của bạn phải bao gồm thông tin liên hệ cá nhân của bạn (tên đầy đủ và địa chỉ email).

Sau mỗi lần thanh toán, bạn sẽ có thể tải xuống biên lai trực tiếp từ tài khoản học viên Tiếng Anh Trực tuyến của mình. Biên lai này có thể được chỉnh sửa để bao gồm thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin của công ty bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ và mã số thuế) và sẽ có ngay sau mỗi lần thanh toán thành công.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi