Tôi có thể học bao nhiêu lớp?

English Online Về các lớp học trực tuyến của chúng tôi

Số lớp chính xác bạn có thể tham dự trong một tháng tùy thuộc vào gói đăng kí của bạn.

Mỗi gói English Online bao gồm một số tín chỉ lớp học nhất định mỗi tháng, mà bạn sử dụng để đăng ký các lớp học nhóm (1 tín chỉ mỗi lớp) hoặc các lớp học riêng (2 tín chỉ mỗi lớp). Bạn quyết định cách sử dụng tín chỉ của mình và lớp học nào bạn muốn tham gia – chúng tôi cung cấp cho bạn sự linh hoạt hoàn toàn!

Nhấp vào đây để xem các gói có sẵn của chúng tôi.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi