Tôi cần trình độ tiếng Anh nào để tham gia English Online IELTS Coach?

Giới thiệu về IELTS và IELTS Coach

English Online IELTS Coach được khuyến khích cho những thí sinh có trình độ tiếng Anh ít nhất là B1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), tiêu chuẩn quốc tế về học tiếng Anh. Cho dù bạn đang thi IELTS lần đầu hay thi lại, chúng tôi sẽ giúp bạn tăng điểm IELTS.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi