Khi nào tôi có thể bắt đầu học sau khi đăng ký?

English Online Làm thế nào để tham gia các lớp học trực tuyến của chúng tôi

Bạn có thể bắt đầu đăng ký các lớp học của mình ngay sau khi đăng ký hoàn tất.

Nếu bạn chọn gói có thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí trong 7 ngày đầu tiên và bạn sẽ có 2 tín chỉ lớp miễn phí để tham gia 2 lớp nhóm hoặc 1 lớp riêng. Khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ tự động bị tính phí.

Nếu bạn chọn một gói không có thời gian dùng thử, bạn sẽ bị tính phí ngay lập tức và bạn sẽ nhận được tín chỉ lớp học đầu tiên ngay lập tức.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi