IELTS Coach Intensive, Lite và Express – Đâu là sự khác biệt?

English Online Giới thiệu về ba khóa học luyện thi IELTS của chúng tôi

Chọn gói ưa thích của bạn tùy theo số lớp bạn cần để tối đa hóa điểm IELTS của mình. Các lớp học được đăng ký trên nền tảng của chúng tôi bằng cách sử dụng tín chỉ và mỗi gói bao gồm một số tín chỉ nhất định:

IELTS Coach Intensive: Một khóa học hoàn chỉnh, toàn diện giúp bạn chuẩn bị toàn diện và cá nhân hóa cho bài kiểm tra – bao gồm 50 tín chỉ lớp học.

IELTS Coach Lite: Lựa chọn tốt nhất để tập trung củng cố và luyện tập trước bài kiểm tra của bạn – bao gồm 20 tín chỉ lớp học.

IELTS Coach Express: Lựa chọn tốt nhất để ôn tập vào phút cuối, lời khuyên và chiến lược làm bài thi IELTS – bao gồm 10 tín chỉ lớp học.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi